Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Motorunits voor Arriva GTW's in aanbouw in de fabriek van Stadler te Bussnang.
3 november 2006, © Niels Karsdorp.
Motorunits in aanbouw