Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Arriva 324 + 228 zijn uit Mantgum vertrokken als trein 30051 van Leeuwarden naar Sneek en passeren Skillaerd (tussen Mantgum en Sneek Noord).
9 mei 2009, © Niels Karsdorp.
324 + 228 te Skillaerd