Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Arriva 312 is als stoptrein 30258 uit Groningen in Leeuwarden aangekomen. Hier is ook te zien hoe de bijnaam Spurt en de naam M. Vasalis op het stel zijn aangebracht.
30 juni 2007, © Niels Karsdorp.
312 te Leeuwarden