Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Rechts is Spitzke V100-SP-004 actief bij werkzaamheden aan het spoor, in het midden staan Arriva Spurts 310 en 307 en rechtsachter staat Arriva Spurt 304 opgesteld te Leeuwarden
8 juli 2007, © Niels Karsdorp.
310 te Leeuwarden