Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Interieur van de middenbak 10305D van Arriva 305.
3 februari 2007, © Niels Karsdorp.
Interieur 305