Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Arriva 239 nadert Mantgum als trein 30031 van Leeuwarden naar Stavoren.
24 maart 2007, © Wim Hoekema.
239 te Mantgum