Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Arriva 238 is als trein 30044 onderweg van Sneek naar Leeuwarden en maakt een stop te Mantgum. De machinist kijkt of iedereen is ingestapt, waarna de deuren gesloten kunnen worden.
24 maart 2007, © Wim Hoekema.
238 te Mantgum