Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Arriva 238 passeert de voormalige baanwachterswoning 3 te Jellum-Boxum (tussen Leeuwarden en Mantgum) als trein 30033 van Leeuwarden naar Sneek.
24 maart 2007, © Wim Hoekema.
238 te Jellum-Boxum