Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Arriva 238 passeert de plek waar ooit het station van Bozum (tussen Sneek Noord en Mantgum) heeft gestaan als trein 30068 van Sneek naar Leeuwarden.
24 maart 2007, © Wim Hoekema.
238 te Bozum