Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Een kruising van twee Spurts in Mantgum. Links Arriva 238 als trein 30044 van Sneek naar Leeuwarden en rechts Arriva 239 als trein 30031 van Leeuwarden naar Stavoren.
24 maart 2007, © Wim Hoekema.
238 en 239 te Mantgum