Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Te Groningen vertrekt links, op spoor 2a, Arriva 232 als trein 30539 naar Roodeschool en staan rechts, op spoor 3a, Arriva 240 en 229.
3 februari 2008, © Niels Karsdorp.
232 en 240 te Groningen