Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Arriva 231 is onderweg als trein 30046 van Stavoren naar Leeuwarden en passeert de voormalige baanwachterswoning 3 te Jellum-Boxum (tussen Mantgum en Leeuwarden).
24 maart 2007, © Wim Hoekema.
231 te Jellum-Boxum