Niels z'n Spurt en Velios Bladzijde

Arriva 228 passeert Jorwerd (tussen Mantgum en Leeuwarden) als trein 30070 van Stavoren naar Leeuwarden.
10 mei 2009, © Niels Karsdorp.
228 te Jorwerd